Kurser & utbildningar

Omexaminering, kategori 3 (III)

Målgrupp: Enligt NFS förordningar ska man omcertifiera sig var femte år. Vi erbjuder en endagars utbildning där vi under dagen pratar om hur bland annat Svensk Kylnorm utvecklats och vilka föreskrifter som gäller. Därefter avlägger du ett teoretiskt prov.

Kursinnehåll:
Introduktion
Svensk Kylnorm
Köldmedieförordningen och F-gasförordningen
Skriftligt prov

Kurstid: 1 dag (8 timmar)