Kurser & utbildningar

Grundläggande kylteknik, kategori 3

Grundläggande Kylteknik, mobila kylanläggningar (Tömningssystem)
Kategori 3

Mål: Att få kunskap i grundläggande kylteknik, samt kunskap i mobila kylanläggningar. Genom praktisk hantering få kunskap om användandet av olika serviceaggregat, läcksökningsmetoder samt kontroll vid läckage. Att få information om Köldmedieförordningen, F-gasförordningen, Mac-en och Svensk Kylnorm.

Kursinnehåll:
Introduktion
Grundläggande kylteknik
Kylprocessens komponenter
Köldmedieteknik
Service av kylanläggningar
Köldmedieförordningen, F-gasförordningen och Mac-en
Svensk kylnorm
Praktisk felsökning
Examinering praktiskt och teoretiskt.

Förkunskaper: Erfarenhet av arbete med fordon.

Kurstid: 2 dagar