Kurser & utbildningar

Påbyggnad Fordonselektronik, El- steg 4

Digitalsystem

Mål: Förstå analogteknikens grunder. Koppla upp och förstå olika transistorvippors funktion. Förstå digitalteknikens grunder. Klara mätteknik med oscilloskop. Förstå funktion och uppbyggnad av en styrenhet. Förstå multiplexsystemens funktion. Felsöka i multiplexsystem.

Kursinnehåll:
Introduktion
Omvandling analog- till digitalteknik
Transistorvippor
Multiplexsystem
Digitalteknik
Oscilloskopteknik
Felsökning i fordon

Förkunskaper: Erfarenhet av reparationsarbete av fordon, samt El steg 1 till 3

Kurstid: 2 dagar (16 timmar)