Kurser & utbildningar

Påbyggnad El, Elschemaläsning, El – steg 2

Mål: Att läsa och förstå några i marknaden vanligt förekommande el-scheman för fordon och maskiner.
Kunna dimensionera ledningar, säkringar samt koppla upp enklare kretsar i fordon, Utföra felsökning och reparation i elkretsar. Hantera test- och mätinstrument i samband med praktisk felsökning.

Kursinnehåll:
Introduktion
Repetition el-grunder
Halvledare
Elektroniska system
Test- och mätinstrument
Diagnostik och felsökning
Förkunskaper: El steg 1.

Kurstid: 2 dagar (16 timmar)