Kurser & utbildningar

Baskunskap Fordonselektronik, El – Steg 3

Mål: Att ge kunskap om halvledare beträffande material, uppbyggnad och funktion. Genom labb. övningar, ge kunskap om elektronik, IC kretsar och kretskort, samt användandet av test- och mätinstrument i elektroniska kretsar.

Kursinnehåll:
Introduktion
Repetition el-grunder
Halvledare
Elektroniska system
Test- och mätinstrument
Diagnostik och felsökning

Förkunskaper: El steg 1 och 2.

Kurstid: 2 dagar (16 timmar)