Kurser & utbildningar

Baskunskap Fordonsel, El – steg 1

Mål: Att förstå fordons elektriska system och komponenter, samt elektriska grundbegrepp. Hantera test- och mätinstrument i samband med praktisk felsökning.

Kursinnehåll:
Introduktion
Elektriska symboler och beteckningar
Elschemaläsning
Praktisk felsökning
Mätteknik
Instrumenthantering

Förkunskaper: Erfarenhet av reparationsarbete på fordon.

Kurstid: 2 dagar (16 timmar)