Kurser & utbildningar

Intygsutbildning mobila system

Målgrupp: Fordonsmekaniker som ska arbeta med mobila kylanläggningar under certifierad arbetsledare.

Mål: Att få kunskap i grundläggande kylteknik, samt kunskap i mobila kylanläggningar. Genom praktisk hantering få kunskap om användandet av olika serviceaggregat och läcksökningsmetoder samt kontroll vid läckage, samt få insikt i F-gasförordningen och Mac-en.

Kursinnehåll:
Introduktion
Grundläggande kylteknik
Köldmediehantering
Tömning och fyllning av mobila system
Olika läcksökningsmetoder
Kontroll vid läckage
Praktisk felsökning

Förkunskaper: Erfarenhet av arbete med fordon i minst 1 år.

Kurstid: 2 dagar (16 timmar)