Kylutbildning Umeå

Grundläggande kylteknik för mobila kylanläggningar (AC)

Valbara moment:

  • Nyexaminering (kategori 5 & kategori 3)
  • Omexaminering (När du ska gå kurs för att förnya ditt certifikat. Endast kategori 5 och kategori 3)
  • Intygsutbildning (för arbete under certifierad arbetsledare),
  • Omprov (när du gått kurs och gjort ett teoretiskt prov som du inte klarat)
  • Prov (om du inte vill eller behöver gå hela utbildningen men vill göra prov för att kunna ansöka om certifikat)

OBS! Hela personnumret och fullständig postadress måste skrivas in vid anmälan.

Kontrollera att ni fyllt i rätt personnummer, det måste finnas tillhands senast 10 dagar före kursstart då provet beställs från Incert. Fram till dess är kursen avbokningsbar därefter faktureras hela kursavgiften. Om ert system har möjlighet att ta emot PDF-fakturor via mail ange då även  mailadressen för fakturor i anmälan. Glöm inte ev referensnummer.

Bekräftelse angående tid och plats kommer i ett mail senare till de e-mailadresser som ni angett i anmälan. Var noga med att anmäla er till rätt kurs i rullfliken och kontrollera bekräftelsen när ni får den till er mail inför kursstarten. Den kurs ni anmält er till kommer vi att fakturera er om inte rättelse sker före kursstart.

Genom att anmäla er till våra kurser samtycker ni att vi hanterar era personuppgifter. För mer information om vår personuppgiftsbehandling och dina rättigheter se vår personuppgiftspolicy.

Anmälningsformulär

1 Deltagarinformation
2 Företagsinformation