2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Vecka 44, Kylutbildning, Stockholm. Fullt intygsutbildning!

Grundläggande kylteknik för mobila kylanläggningar (AC) Kursort: Stockholm Valbara moment: Intygsutbildning (för arbete under certifierad arbetsledare), Nyexaminering (kategori 5 & kategori 3), Omexaminering (kategori 5, kategori 3 & kategori 1) OBS! Att hela personnummret och fullständig fysisk adress måste skrivas in vid anmälan. Incert kräver det för provbeställning.

Tags:

Vecka 46, Kylutbildning, Göteborg. Fullt Nyexaminering!

Grundläggande kylteknik för mobila kylanläggningar (AC) Kursort: Göteborg Valbara moment: Intygsutbildning (för arbete under certifierad arbetsledare), Nyexaminering (kategori 5 & kategori 3), Omexaminering (kategori 5, kategori 3 & kategori 1) OBS! Att hela personnummret och fullständig fysisk adress måste skrivas in vid anmälan. Incert kräver det för provbeställning.

Tags:

Vecka 48, Kylutbildning, Falun.

Grundläggande kylteknik för mobila kylanläggningar (AC) Kursort: Falun Valbara moment: Intygsutbildning (för arbete under certifierad arbetsledare), Nyexaminering (kategori 5 & kategori 3), Omexaminering (kategori 5, kategori 3 & kategori 1) OBS! Att hela personnummret och fullständig fysisk adress måste skrivas in vid anmälan. Incert kräver det för provbeställning.

Tags:

Vecka 50, Kylutbildning, Stockholm.

Grundläggande kylteknik för mobila kylanläggningar (AC) Kursort: stockholm Valbara moment: Intygsutbildning (för arbete under certifierad arbetsledare), Nyexaminering (kategori 5 & kategori 3), Omexaminering (kategori 5, kategori 3 & kategori 1) OBS! Att hela personnummret och fullständig fysisk adress måste skrivas in vid anmälan. Incert kräver det för provbeställning.

Tags:

Vecka 6, Kylutbildning, Falun.

Grundläggande kylteknik för mobila kylanläggningar (AC) Kursort: Falun Valbara moment: Intygsutbildning (för arbete under certifierad arbetsledare), Nyexaminering (kategori 5 & kategori 3), Omexaminering (kategori 5, kategori 3 & kategori 1) OBS! Att hela personnummret och fullständig fysisk adress måste skrivas in vid anmälan. Incert kräver det för provbeställning.

Tags:

Vecka 8, Kylutbildning Stockholm,

Grundläggande kylteknik för mobila kylanläggningar (AC) Kursort: Stockholm Valbara moment: Intygsutbildning (för arbete under certifierad arbetsledare), Nyexaminering (kategori 5 & kategori 3), Omexaminering (kategori 5, kategori 3 & kategori 1) OBS! Att hela personnummret och fullständig fysisk adress måste skrivas in vid anmälan. Incert kräver det för provbeställning.

Tags:

Vecka 10, Kylutbildning, Malmö,

Grundläggande kylteknik för mobila kylanläggningar (AC) Kursort: Malmö Valbara moment: Intygsutbildning (för arbete under certifierad arbetsledare), Nyexaminering (kategori 5 & kategori 3), Omexaminering (kategori 5, kategori 3 & kategori 1) OBS! Att hela personnummret och fullständig fysisk adress måste skrivas in vid anmälan. Incert kräver det för provbeställning.

Tags:

Vecka 12, Kylutbildning Göteborg.

Grundläggande kylteknik för mobila kylanläggningar (AC) Kursort: Göteborg Valbara moment: Intygsutbildning (för arbete under certifierad arbetsledare), Nyexaminering (kategori 5 & kategori 3), Omexaminering (kategori 5, kategori 3 & kategori 1) OBS! Att hela personnummret och fullständig fysisk adress måste skrivas in vid anmälan. Incert kräver det för provbeställning.

Tags:

Vecka 20, Kylutbildning, Umeå.

Grundläggande kylteknik för mobila kylanläggningar (AC) Kursort: umeå Valbara moment: Intygsutbildning (för arbete under certifierad arbetsledare), Nyexaminering (kategori 5 & kategori 3), Omexaminering (kategori 5, kategori 3 & kategori 1) OBS! Att hela personnummret och fullständig fysisk adress måste skrivas in vid anmälan. Incert kräver det för provbeställning.

Tags:

Vecka XX, Kylutbildning, Endast avtal med Karl-Olof

Grundläggande kylteknik för mobila kylanläggningar (AC) Kursort: XXXX Valbara moment: Intygsutbildning (för arbete under certifierad arbetsledare), Nyexaminering (kategori 5 & kategori 3), Omexaminering (kategori 5, kategori 3 & kategori 1) OBS! Att hela personnummret och fullständig fysisk adress måste skrivas in vid anmälan. Incert kräver det för provbeställning.

Tags: